Vad är Volymkontroll för inbyggnadsblandare?

Med volymkotrollen kan du styra flödet, dvs mängden vatten (eller som de flesta säger "trycket") som kommer genom handduschen.

De blandare som har Selectknappar har inget vred som styr hur mycket vatten som flödar genom tak eller handduschen. Det innebär att "trycket" är fullt hela tiden. 

Med volymkontroll installerad på handduschen kan du styra "trycket".

Volymkontrollen är integrerad i duschslangen, med ett enkelt vrid åt vänster eller höger så ökar och minskar du flödet.

Smidigt och snyggt!

 

Volymkontroll