Hur kakla in badkar?

Att kakla in ett badkar ger en exklusiv känsla till badrummet. Det mest traditionella materialet är olika typer av kakel men badkaret kan byggas in i princip med vad som helst. I bilden ovan ser man badkaret Cono Duo som är inkaklat med stora gråa kakelplattor.

Nedan en guide om hur badkar kan byggas in.

Hur kakla in badkar?

Att kakla in ett badkar ger en exklusiv känsla till badrummet. Det mest traditionella materialet är olika typer av kakel men badkaret kan byggas in i princip med vad som helst. I bilden ovan ser man badkaret Cono Duo som är inkaklat med stora gråa kakelplattor.

Nedan en guide om hur badkar kan byggas in.

Vill du se alla våra badkar för inkakling?

klicka på länken nedan för att se hela vårt utbud av badkar för inbyggnad!

Snyggt badkar för inkakling
Grått badkar för inbyggnad
Stort badkar för inkakling
Badkar för två inbyggnad

Guide till inkakling av badkar

1) Efter att badrummets tätskikt och ytskikt är på plats placeras badkaret i våg och lod, badkaret vägs in med hjälp av sina egna fötter.

2) Ett ramverk skapas runt badkaret av samma material som skivmaterialet (se nästa steg). Ramverkets funktion är att fungera som stöd till skivmaterialet i nästa steg. Ramverkets funktion är även att stötta upp badkaret, för att undvika vippning*.

Ett ramverk skapas att fästa fast skivan på

3) Skivor av oorganiskt material (varumärken – Wedi, Lux Elements, Jackon) monteras mot ramverket. Infästning görs med lim eller med speciella skruvar, olika skivmaterial fästs på olika sätt, se tillverkarens instruktioner.

Skivmaterial placeras mot ramverk

 4) En inspektionslucka skapas på en lämplig plats, varifrån golvbrunnen enkelt kan nås.

inspektionslucka badkar

5) Nu har man skapat en slät, stabil yta att kakla på som tål fukt och väta.

Kakla in badkar - en guide

HUR KAKLAR MAN IN BADKAR?

Det finns många olika sätt att få till ett snyggt inkaklat badkar. Här ger vi en allmän beskrivning av hur det kan gå till. Innan man sätter igång bör man ha tänkt igenom följande:

  1. Var ska inspektionsluckan sitta?
  2. Ska kaklet gå i våg eller liv med karet? Ska det vara i nivå med kaklet? Se exempelbilder nedan
  3. Åt vilket håll ska badkaret vara (duo badkar)

Inspektionsluckan ska ge tillgång till att komma åt att rensa golvbrunnen och serva badkarets bottenventil. Beroende av var i badkaret bottenventilen och var golvbrunnen är placerad i rummet bestäms placeringen av inspektionsluckan. Luckans storlek är normalt sett omkring 20x20 cm eller större.

 

Kaklingen kan placeras på olika sätt runt badkaret. Det handlar bara om vad du tycker är snyggt. Att tänka på när badkar placeras i nivå med kaklet är att om hörnet på badkaret är rundat behövs denna fyllas med mjukfog (silikon). I vårt sortiment har Silenio badkaret tvärast hörn (radie 12 mm). För badkar som ska monteras i nivå med kakel ska också hänsyn tas till s k vippning* och för underlimmad badkar ska den ovanpåliggande skivan vara självbärande.

badkar kaklat    Inkaklat badkar i nivå med kakel

Duo badkar, dvs badkar som har bottenventil och överfyllnadsskydd i mitten av badkaret, bör om möjligt vändas ut mot rummet – dvs att överfyllnadsskyddet är placerat så att den kan nås från inspektionsluckan. Detta möjliggör eventuell service av överfyllnadsskyddet.

 

Inkaklat badkar i liv med inbyggnaden

Underlimmat badkar

 

Observera vid installation av badkar

Våra badkar levereras i standardutörande med ställbara fötter. Fötternas uppgift är att kunna ställa badkaret i våg och lod samt för att tyngdfördela vikten.

Badkaret står dock inte stabilt nog av badkarsfötterna utan behöver förankras för att undvika vippning - se bild. Vippning kan undvikas genom att placera skivmaterialet som kaklet fästs på under badkarets kant, så som visas i steg 3 i vår guide till hur badkar kaklas in, som visas här ovan.

Vidare finns det väggankare att beställa som tillbehör om man föredrar att förankra fast badkaret i väggen. Beroende på hur inkaklingen ska göras finns det olika möjligheter att undvika vippninig som kan vara lämpliga.

Om badkaret mjukfogas mot sin omgivning rekommenderar vi att man fyller badkaret med vatten (eller på annat sätt tynger ner) innan och under tiden som mjukfogen appliceras. När denna härdat kan tyngden släppas.

Badkar vippar